Disclaimer
De informatie op deze site wordt door ons met zorg samengesteld en gecontroleerd. Desalniettemin is het mogelijk dat deze onvolledig is en/of onjuistheden bevat.
01 Holding BV en haar licentienemers ITEC Services BV en Stichting e-Court sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het bezoek aan e-court.nl, uit het gebruik van e-court.nl, van de door hen op e-court.nl aangeboden diensten en/of van de informatie die via e-court.nl is verkregen.

Intellectuele Eigendomsrechten

e-Court en e-court.nl zijn geregistreerde handelsnamen en merken van 01 Holding BV en in licentie gegeven aan ITEC Services BV en Stichting e-Court.
01 Holding BV is houdster van de auteurs- en databankrechten op alle onderdelen van deze site, zoals teksten, illustraties, lay-out, data en techniek. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 01Holding BV is verveelvoudigen, openbaar maken, opvragen en/of hergebruiken, anders dan voor eigen gebruik overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van 01 Holding BV, niet toegestaan. Copyright site © 2010-2016 01 Holding BV, Amstelveen

.