help

Veel gestelde vragen

Bent u opgeroepen door de deurwaarder voor een procedure bij e-Court?
Lees dan hier wat u moet doen:
IK BEN GEDAAGD. WAT NU?


Algemeen advies
U bent gedaagd. Wat nu?
Er zijn drie situaties:
1. Als u direct wilt en kunt betalen: dan doet u dat, en belt u eerst de deurwaarder voor het juiste bedrag.
2. Als u zou willen betalen, maar dit niet (of niet in één keer) kunt: dan erkent u de vordering. Er komt dan een vonnis waarin staat dat u de vordering erkent. Neem met de deurwaarder contact op of er een betalingsregeling kan worden getroffen.
3. Alleen als u het niet (of niet volledig) eens bent met de eis en daarom verweer wilt voeren, gaat u naar het procesdossier. U voert dan verweer onder ‘Antwoord geven op eis’.
In het algemeen adviseren wij om altijd - en zo snel mogelijk - telefonisch contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder. De deurwaarder kan u informatie geven, regelingen met u afspreken of in overleg met u nagaan of de procedure bij e-Court kan worden ingetrokken. Het telefoonnummer van de gerechtsdeurwaarder staat in het oproepingsexploot vermeld, en ook in de mailberichten van de afdeling procesbewaking.
A. Inloggegevens
U heeft nog geen inloggegevens ontvangen?
U ontvangt automatisch uw inloggegevens. Dit gebeurt niet direct op de dag van de oproeping, maar pas (ongeveer) drie weken daarna. Want dan wordt uw zaak door de gerechtsdeurwaarder bij e-Court aangebracht.
De inloggegevens worden gestuurd naar het mailadres dat in het oproepingsexploot staat vermeld. Controleer daarom of het mailadres in het oproepingsexploot juist is.
Is het mailadres onjuist of onbekend?
Zorg dan dat u dit wijzigt, in uw eigen belang.
Daarvoor dient u – indien de zaak nog niet is aangebracht bij e-Court - snel telefonisch contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder (en niet met e-Court), om uw juiste mailadres door te geven.
Indien de zaak al wel is aangebracht bij e-Court, kunt u zelf uw mailadres wijzigen wanneer u inlogt in het procesdossier.
B. Algemene vragen/Betalingen
Andere vaak gestelde vragen of gemaakte opmerkingen zijn:
- Wat is dit?
- Waar gaat dit over?
- Over welke facturen gaat het precies?
- Hoeveel moet ik betalen, zodat de procedure niet doorgaat?
- Op welk rekeningnummer moet ik betalen?
- Ik heb al betaald;
- Ik heb al een betalingsregeling afgesproken;
- Ik wil in termijnen betalen;
- Ik wil wel betalen, maar ik kan niet.
Ook hier geldt: neemt u eerst telefonisch contact op met de gerechtsdeurwaarder (en niet met e-Court). Dan heeft u direct duidelijkheid wat er aan de hand is. In het procesdossier vindt u het oproepingsexploot van de deurwaarder. Ook daarin kunt u het antwoord vinden op de bovenstaande vragen.
Als u wel heeft betaald, maar te laat of u heeft een te laag bedrag betaald (op de datum van betaling waren bijvoorbeeld extra kosten verschuldigd), zal de deurwaarder de procedure bij e-Court mogelijk doorzetten. De deurwaarder kan u direct uitleggen wat in uw geval aan de hand is.
Let op: de specificatie in het procesdossier kan op dit moment afwijken van het te betalen totale eindbedrag, vanwege de eindberekening van door u verschuldigde rente en btw. Voor betalingen dient u dus altijd eerst contact op te nemen met de deurwaarder, zodat door u het juiste totale eindbedrag wordt betaald.
Bij betaling (of bij het treffen van een betalingsregeling) dient u bovendien expliciete afspraken met de deurwaarder te maken ten aanzien van het niet starten van een aangekondigde procedure, of van het beëindigen na aanvang van de procedure. De procedure bij e-Court vervalt namelijk niet automatisch.
C. Geen uitstel
Verzoeken om uitstel voor het voeren van verweer moeten worden gedaan via een mailbericht aan de afdeling procesbewaking. Echter, uitstel voor het voeren van verweer wordt in principe niet verleend. De periode van een maand tussen de oproeping en de start van de procedure wordt als een redelijke voorbereidingstermijn beoordeeld. Indien u om uitstel verzoekt, zult u bijzondere omstandigheden moeten aantonen, en waar mogelijk dit met bewijsstukken onderbouwen.
Verzoeken om uitstel die via het tekstvak antwoord of dupliek bij wijze van verweer in het procesdossier worden geplaatst, worden op zijn vroegst door het scheidsgerecht beoordeeld bij het wijzen van vonnis. Indien het verzoek dan wordt afgewezen zonder dat (een begin van een) inhoudelijk verweer is gevoerd, riskeert u dat de zaak in uw nadeel wordt beslist, omdat het scheidsgerecht de zaak zal afdoen op de stukken.
D. Budgetcoach of gemachtigde
Indien uw financiële zaken worden behartigd door een andere persoon of organisatie, dan dient u de mailberichten van e-Court aan diegene door te zenden. Ook adviseren wij u om de gegevens van uw gemachtigde door te geven aan de gerechtsdeurwaarder. Zelf kunt u met uw inloggegevens desgewenst het mailadres van die andere persoon of organisatie invoeren, zodat de mailberichten rechtstreeks naar diegene worden gezonden.
E. Ik wil wel betalen, maar ik kan niet/ Erkenning
U kunt via het procesdossier of de link in aan u toegezonden mailberichten aangeven dat u de vordering zou willen betalen, maar dit helaas niet kunt. Dit betekent tegelijkertijd dat u in de procedure de vordering erkent. Indien u hiervan gebruik maakt, kunt u niet daarnaast ook nog verweer voeren in de procedure. De zaak komt voor vonnis te staan, en de vordering zal worden toegewezen, tenzij deze aan het scheidsgerecht onrechtmatig of ongegrond voorkomt.
De gerechtsdeurwaarder kan met u overleggen over een betalingsregeling voor dit specifieke geval en/of u verwijzen naar verdere hulp in geval van structurele betalingsproblemen. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen, dient u dit expliciet te bevestigen met een bevestigingsknop. De procedure bij e-Court loopt ondertussen wel door. In overleg met de gerechtsdeurwaarder kunnen verdere (executie)kosten wellicht worden voorkómen.
F. Verweer
Als u vindt dat u de vordering niet hoeft te betalen, kunt u in het procesdossier uw verweer voeren via de blauwe knop 'ANTWOORD GEVEN OP EIS' (dit kan tot en met de vrijdag van week 1 van de procedure, 17:00 uur) en, later in de procedure in de eventuele tweede ronde, een tweede keer via de blauwe knop 'DUPLIEK GEVEN' (dit kan dan in week 2, 3 en 4 van de procedure).
Als u onvoldoende ruimte heeft voor uw tekst (verweer of dupliek), kunt u (een deel van) de tekst als document uploaden (via de blauwe knop 'VOEG BESTAND TOE'). Bewijsmiddelen kunt u hier ook als document uploaden.
Slot
Een mailbericht aan de afdeling procesbewaking wordt niet automatisch als verweer in het procesdossier geplaatst of doorgezonden naar de gerechtsdeurwaarder. Indien uw mailbericht wel als verweer in het procesdossier wordt geplaatst, ontvangt u daarvan een aparte bevestiging.
In reactie op een mailbericht aan de afdeling procesbewaking wordt de bovenstaande informatie via een automatisch antwoordbericht (met een verwijzing naar deze webpagina) verstrekt. Alleen indien uw bericht aan de afdeling procesbewaking op een geheel andere situatie ziet dan hierboven aangegeven, zullen wij u binnen twee werkdagen nog een aanvullend bericht sturen.

U kunt ook hieronder kijken voor een overzicht van de meest gestelde vragen.

Heeft u een vraag, maar staat deze er niet bij?

Neem dan contact op met de afdeling procesbewaking: procesbewaking@e-court.nl

 • 1. lopende procedures
 • 2. over e-Court
 • 3. overige vragen
Expand All | Collapse All
 • 1. Wat gebeurt er als ik geen verweer voer?
   

  Indien u niet tijdig (d.w.z. in de eerste week van de procedure, voor vrijdag 17.00 uur) verweer hebt gevoerd, verleent de arbiter (het scheidsgerecht) verstek en wijst de vordering toe, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt. U wordt dan bij verstek veroordeeld.

 • 2. Hoe kan ik verweer voeren?
   

  Andere vaak gestelde vragen of gemaakte opmerkingen:
  - Over welke facturen gaat het precies?
  - Hoeveel moet ik betalen, zodat de procedure niet doorgaat?
  - Ik heb al betaald;
  - Ik wil in termijnen betalen;
  - Ik wil wel betalen, maar ik kan niet.

  Indien u de vordering hebt betaald, kan de procedure bij e-Court mogelijk voorkómen worden. Let wel op dat mogelijk bijkomende kosten verschuldigd waren op het moment van betaling, waardoor er nog een restant betaald moet worden. De deurwaarder kan u als enige informatie geven, regelingen met u afspreken of in overleg met u nagaan of de procedure bij e-Court kan worden ingetrokken. Het telefoonnummer van de gerechtsdeurwaarder staat in het oproepingsexploot vermeld.

 • 3. Wanneer kan ik verweer voeren?
   

  U kunt verweer voeren zodra het Procesdossier bij e-Court is geopend. Dit gebeurt ongeveer drie (3) weken nadat u door de gerechtsdeurwaarder bent opgeroepen met een oproepingesexploot. U moet uw verweer hebben gevoerd voor het einde van de eerste week van de procedure, op vrijdag 17.00 uur. In het algemeen is het raadzaam om altijd - en zo snel mogelijk - telefonisch contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder.
  De deurwaarder kan u als enige informatie geven, regelingen met u afspreken of in overleg met u nagaan of de procedure bij e-Court kan worden ingetrokken.
  Het telefoonnummer van de gerechtsdeurwaarder staat in het oproepingsexploot vermeld.

 • 4. Waar vind ik mijn inloggegevens?
   

  De inloggegevens worden aan u toegestuurd per e-mail, op het door u opgegeven mailadres. Dit gebeurt ongeveer drie (3) weken nadat u per deurwaardersexploot bent opgeroepen voor de procedure bij e-Court.In het algemeen is het raadzaam om altijd - en zo snel mogelijk - telefonisch contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder. De deurwaarder kan u als enige informatie geven, regelingen met u afspreken of in overleg met u nagaan of de procedure bij e-Court kan worden ingetrokken. Het telefoonnummer van de gerechtsdeurwaarder staat in het oproepingsexploot vermeld.

 • 5. Wat moet ik doen als ik nog geen inloggegevens kan krijgen?
   

  Mocht de zaak nog niet aanhangig zijn gemaakt, dan kunnen de inloggegevens nog niet worden verstrekt. In dat geval kunt u contact opnemen met  de gerechtsdeurwaarder om te vragen wanneer de Procedure bij e-Court zal worden gestart. In het algemeen adviseren wij om altijd - en zo snel mogelijk - telefonisch contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder. De deurwaarder kan u als enige informatie geven, regelingen met u afspreken of in overleg met u nagaan of de procedure bij e-Court kan worden ingetrokken.
  Het telefoonnummer van de gerechtsdeurwaarder staat in het oproepingsexploot vermeld.

 • 6. Ik ben mijn inloggegevens kwijt. Wat nu?
   

  U kunt de inloggegevens opnieuw aanvragen bij e-Court via de afdeling procesbewaking. In het algemeen adviseren wij om altijd - en zo snel mogelijk - telefonisch contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder.
  De deurwaarder kan u als enige informatie geven, regelingen met u afspreken of in overleg met u nagaan of de procedure bij e-Court kan worden ingetrokken. Het telefoonnummer van de gerechtsdeurwaarder staat in het oproepingsexploot vermeld.

 • 7. Met wie kan ik bellen over deze vordering?
   

  Voor telefonisch overleg moet u bellen met de gerechtsdeurwaarder.  Hij is degene die u meer informatie kan geven over de vordering, betalingen of betalingsregelingen. Zijn contactgegevens vindt u  op het exploot waarmee u bent opgeroepen.

 • 8. Ben ik verplicht om bij e-Court te procederen?
   

  Nee, u kunt gedurende een maand vanaf het oproepingsexploot verzoeken om een procedure bij de kantonrechter. U moet dit schriftelijk berichten aan  de gerechtsdeurwaarder. Laat u deze maand ongebruikt voorbijgaan, dan bent u daarna wel verplicht om bij e-Court te procederen. De kantonrechter is dan niet meer bevoegd.

 • 9. Ik heb nooit ingestemd met een procedure. Hoe kan er dan een vonnis zijn gewezen?
   
  • Een procedure bij e-Court wordt alleen gevoerd als de keuze voor e-Court in het verleden is overeengekomen. Dit gebeurt in principe doordat een bedrijf of organisatie de keuze voor e-Court heeft vastgelegd in hun algemene voorwaarden.

  Wanneer u een overeenkomst sluit met het bedrijf, zijn de voorwaarden van toepassing.
  Dit betekent dat de keuze voor e-Court onderdeel is van uw overeenkomst.

  Daarmee is nog niet alles gezegd. Wanneer het tot een procedure komt, gebeurt het volgende.

  • Elke gedaagde wordt eerst door de gerechtsdeurwaarder opgeroepen voor een procedure bij e-Court.

  Wanneer u het deurwaardersexploot heeft ontvangen, heeft u vervolgens een maand bedenktijd.
  Gedurende die maand kunt u toch nog kiezen voor behandeling van de zaak door de kantonrechter.
  Als u dit op tijd doorgeeft aan de gerechtsdeurwaarder, dan zal deze uw zaak voorleggen aan de kantonrechter.

  Maar, indien u niet tijdig doorgeeft dat u wilt procederen bij de kantonrechter, dan houdt u de bevoegdheid van e-Court in stand.

  • Dan zal e-Court dus bevoegd zijn om uw zaak te behandelen op grond van het contract tussen u en het bedrijf.

  Als de bovenstaande werkwijze is nageleefd, hebt u - wettelijk gezien - ingestemd met de procedure bij e-Court.

 • 1. Is de rechtspraak van e-Court toegestaan volgens de wet?
   

  Ja, de wet kent twee vormen van private rechtspraak. 1. Arbitrage (artikel 1020 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) en 2. Bindend advies (artikel 7:900 Burgerlijk Wetboek).

 • 2. Is het vonnis van e-Court rechtsgeldig?
   

  Ja, het vonnis van e-Court is bindend. Na verlof tot tenuitvoerlegging kan de partij die in het gelijk is gesteld overgaan tot executie met behulp van de gerechtsdeurwaarder op dezelfde wijze als een vonnis van de overheidsrechter.

 • 3. Kunnen partijen ook mediation volgen bij e-Court?
   

  Nee, e-Court biedt private rechtspraak aan en geen mediation.

 • 1. Ik wil wel betalen, maar ik kan niet. Wat moet ik nu doen?
   

  In dit geval neemt u contact op met de gerechtsdeurwaarder om na te gaan of er een regeling kan worden getroffen.

 • 2. Ik heb nooit een aanmaning ontvangen. Wat nu?
   

  U dient dit aan te geven als verweer in het procesdossier, en onmiddellijk contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder.

 • 3. Ik heb geen internet. Wat moet ik doen?
   

  Indien u geen internet heeft, kunt u in de praktijk nog wel eens geholpen worden door buren, familie, vrienden of kennissen. Ook via de openbare bibliotheek of een internet café kunt u mogelijk gebruik maken van het internet. Lukt dat niet, en u heeft niet binnen de gestelde termijn gekozen voor behandeling door de kantonrechter, dan heeft u het recht om het verweer of andere mededelingen of stukken per post te sturen. e-Court kan bewijs van verzending vragen. Indien de correspondentie aangetekend wordt verstuurd, kan het langer duren voordat deze e-Court bereikt. De tijdslijnen van de Procedure blijven niettemin gehandhaafd. Het postadres van e-Court is: e-Court, Afdeling Procesbewaking, Postbus 84, 3940 AB Doorn.

 • 4. Volgens mij heb ik al alles betaald. Wie kan dit vaststellen?
   

  U dient hiervoor in eerste instantie contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder. Indien dit juist is, kan de procedure wellicht worden voorkomen en heeft u direct duidelijkheid. Maar ook indien blijkt dat nog niet het gehele verschuldigde bedrag is voldaan, kunt u mogelijk nadere afspraken maken over de betaling. Mochten de gerechtsdeurwaarder en u hierover verschillend denken, dan kunt u dit aangeven als verweer in het procesdossier. U dient wel bewijs in te dienen van uw betaling. De arbiter (het scheidsgerecht) zal dan hierover oordelen bij vonnis.

 • 5. Ik ontvang e-mails die niet voor mij bestemd zijn. Wat moet ik doen?
   

  U kunt de ontvangen e-mail doorsturen naar de afdeling procesbewaking en daarbij aangeven dat deze niet voor u bestemd is.

 • 6. Is private rechtspraak wel legaal?
   

  Ja, private rechtspraak heeft door de eeuwen heen plaats gevonden. Het is zelfs (veel) ouder dan overheidsrechtspraak. Arbitrage kwam al voor bij de oude Egyptenaren rond het jaar 2550 voor Christus. Ook in onze tijd heeft private rechtspraak een belangrijke plaats. De wet kent twee vormen: arbitrage en bindend advies. Arbitrage wordt door de wetgever gezien als het volwaardige alternatief voor overheidsrechtspraak.

 • 7. Hoe kan ik een nieuw e-mailadres doorgeven?
   

  Wanneer u net bent opgeroepen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de gerechtsdeurwaarder om uw nieuwe (of: juiste) mailadres door te geven. Wanneer u al inloggegevens hebt ontvangen, kunt u in het procesdossier uw e-mailadres zelf wijzigen.

Heeft u een vraag over uw lopende procedure, maar staat deze er niet bij?

Neem dan contact op met de afdeling procesbewaking: procesbewaking@e-court.nl

 

nsmail

 

455a4f934f GAW2011