over e-Court

onze missie


Private rechtspraak
e-Court biedt een hoge kwaliteit rechtspraak aan tegen lage kosten. Het gaat om private rechtspraak op grond van artikel 1020 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (arbitrage) of artikel 7:900 e.v. Burgerlijk Wetboek (bindend advies).

De procedures vinden in beginsel online plaats, waarbij zittingen kunnen worden gehouden in het hele land.

onze visie

Kostenbeperking
Aangezien de partij die in het ongelijk wordt gesteld, de proceskosten moet vergoeden is het belangrijk dat de kosten zo laag mogelijk zijn. Kostenbeperking is een kwestie van consumentenbescherming.

onze organisatie

Stichting e-Court
De Stichting E-Court is een in 2009 opgerichte stichting die onafhankelijke en onpartijdige private rechtspraak wil bevorderen. Dit betekent dat e-Court scheidsgerechten benoemt die beslissingen nemen in rechtsgeschillen. Ook heeft e-Court een administrateur benoemd die arbitrages en bindendadviesprocedures organiseert. Sinds haar lancering heeft de organisatie invloed uitgeoefend op de vernieuwing en digitalisering van (publieke en private) rechtspraak in Nederland en een cultuurverandering binnen de incassopraktijk.

Bestuur Stichting e-Court
mr. R.H.M.J. baron van Hövell tot Westerflier, waarnemend voorzitter
e: info@e-court.nl

Raad van Toezicht
-
e: rvt@e-court.nl

Procesbewaking
ondersteuning bij lopende procedures
e: procesbewaking@e-court.nl

Administrateur
directie ITEC Services B.V.
e: administrateur@e-court.nl

5 waarborgen

Onze procedures kennen de volgende waarborgen:
1. simpele processtappen
2. begrijpelijke taal
3. een vonnis in acht weken
4. alle informatie bij de hand in één dossier
5. ondersteuning van de afdeling procesbewaking

3 garanties

e-Court geeft de volgende garanties:

1. onze arbiters zijn onpartijdig, universitair opgeleid en hebben minimaal 15 jaar relevante werkervaring
2. wij zijn financieel onafhankelijk
3. ons procesreglement beschermt tegen onnodige kostenstapeling

onze belofte

Over het wettelijke systeem beloven wij het volgende:

wij verzetten ons tegen ongerechtvaardigde verrijking en onrechtvaardige wetgeving

nsmail

 

455a4f934f GAW2011